Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Szkolenia multimedialne

Szkolenie przedstawia perspektywę grupy w pracy ze studentami. Omawia mechanizmy procesu grupowego, jego etapy oraz charakterystyczne zachowania studentów. Podpowiada metody organizowania i facilitacji pracy grupowej.

Szkolenie odkrywa tajniki pracy ze studentami reprezentującymi odmienne kultury. Wskazuje główne osie różnic i problemów międzykulturowych, wskazuje skuteczne metody pracy w grupach międzynarodowych.

Szkolenie rozwija i pogłębia umiejętności oraz kompetencje w zakresie komunikacji i współpracy międzypokoleniowej wśród reprezentantów pokoleń Baby Boomers, Pokolenia X, Y i Z.

Szkolenie rozwija i pogłębia wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie pracy nad motywacją nauczyciela akademickiego i studenta.

Szkolenie pozwala zrozumieć istotę akademickiego kształcenia na odległość. Pokazuje różne techniki skutecznego prowadzenia zdalnych zajęć, organizować pracę grupową studentów online, a także zwraca uwagę na ergonomiczne aspekty zdalnego środowiska pracy.

Szkolenie rozwiewa wszystkie wątpliwości związane z posługiwaniem się i ochroną praw autorskich. Wyjaśnia również istotę prawa własności intelektualnej w środowisku akademickim.

Szkolenie pomaga wzbogacić wiedzę oraz rozwijać umiejętności sprawnego posługiwania się technikami twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Inspiruje do ich wykorzystania podczas zajęć ze studentami.

Szkolenie wspiera rozwój kompetencji planowania innowacyjnych procesów dydaktycznych. Prezentuje także koncepcję kształcenia dialogicznego, w radykalny sposób zmieniającą dotychczasową, tradycyjną perspektywę kształcenia akademickiego.

Szkolenie prezentuje zasady i metody efektywnego zarządzania czasem pracy nauczyciela akademickiego. Pokazuje, jak określać priorytety oraz stosować różne metody wspierające ich realizację.

Najnowsze Pigułki Koncepcyjne

Pierwsze wrażenie

Zdjęcie jako dobre pierwsze wrażenie
  Autor: Aneta Powroźnik
  Pigułka koncepcyjna #2

Webinary