Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Pytania "zależne" w kwestionariuszu

Zapewne wielu z Państwa korzysta z bardzo przydatnego modułu „kwestionariusz”, pozwalającego wykładowcy tworzyć własne ankiety.

 Zapewnie nie wszyscy Państwo wiedzą, że w module tym możliwe jest tworzenie ankiet, w których część pytań zadawanych studentom będzie uzależniona od odpowiedzi udzielonej wcześniej. Przykładowo, w ankiecie na zakończenie semestru możemy spytać studentów, co sądzą o materiałach, które im udostępnialiśmy do naszego przedmiotu na platformie. Jednak to pytanie ma sens tylko w przypadku studentów, którzy z tych materiałów skorzystali. Z kolei te osoby, które z materiałów nie skorzystały, chcielibyśmy zapytać, dlaczego tego nie zrobiły. I tak właśnie może wyglądać kwestionariusz rozgałęziony – najpierw zapytamy, czy student korzystał z materiałów, a następnie, kolejne pytanie uzależnimy od odpowiedzi udzielonej na to wcześniejsze.

Jak to osiągnąć?

Po pierwsze, we właściwościach kwestionariusza trzeba włączyć „pytania rozgałęzione”:

Załóżmy, że pytanie pierwsze brzmi „Czy lubisz chodzić po górach” i przewidzieliśmy 2 odpowiedzi: „Tak” i „Nie”. To jest pytanie „rodzic/parent”, od którego zależeć będzie dalszy ciąg kwestionariusza, czyli jeśli student odpowie „Tak”, to spytamy które góry lubi najbardziej, a jak odpowie „Nie”, to spytamy, dlaczego nie lubi chodzić po górach. Te dwa pytania (ktore góry lubisz najbardziej / dlaczego nie lubisz chodzić po górach) są pytaniami zależnymi.

Ważne: pytanie „parent” musi spełniać kilka warunków:

  • musi być pytaniem zamkniętym, czyli może to być pytanie typu „lista rozwijana”, „przyciski radiowe” lub pytanie typu „tak/nie” (nr 1 na ilustracji poniżej)
  • musi mieć nazwę (nr 2)
  • musi być pytaniem wymaganym (żeby student nie mógł go pominąć podczas wypełniania kwestionariusza) (nr 3)

Następnie w pytaniu „zależnym” jako „mandatory dependency” wybieramy odpowiednią opcję z pytania „rodzica”. Czyli w naszym przypadku, pytanie „Które góry lubisz najbardziej” zostanie wyświetlone tylko, jeśli na pytanie o nazwie „lubisz chodzić?” student odpowie „Tak”:

Następnie, w analogiczny sposób, tworzymy alternatywne pytanie zależne, które zostanie wyświetlone studentom, którzy na pytanie o nazwie „lubisz chodzić?” odpowiedzieli „Nie”.

Tak utworzony, rozgałęziony kwestionariusz zostanie automatycznie podzielony na kilka stron – pierwsza strona będzie zawierać pytanie „rodzica”, a druga strona będzie zawierać pytanie zależne (czyli będzie ona różna dla studentów, którzy udzielili różnej odpowiedzi na pytanie „rodzica”).

Zachęcam do wypróbowania kwestionariuszy rozgałęzionych 🙂

PS

W ostatniej, trzeciej ilustracji, „przemyciłem” jeszcze jedną wskazówkę z przydatną funkcją kwestionariusza – możliwość dodawania opcji otwartej („Inne, jakie?”) do pytań zamkniętych w ankiecie…