Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Przecinek czy kropka, oto jest pytanie...

Projektując pytania numeryczne w testach, jeśli odpowiedzi w tych pytaniach będą zawierać ułamki dziesiętne, musimy koniecznie pamiętać o różnych separatorach dziesiętnych, które są używane w języku polskim i angielskim. Zobaczmy krótki film ilustrujący tę kwestię: