Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Projektowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego

Od autora: Innowacyjne projektowanie procesu dydaktycznego ma to do siebie, że jest inne dla każdego nauczyciela. Bo każdy nauczyciel jest inny: wyznaje inne wartości, ma inny temperament, inne doświadczenia pedagogiczne i – w związku z tym – inne wyobrażenie o tym, co jest edukacyjnie pożyteczne i efektywne.

O szkoleniu

Autorka szkolenie napisała w oparciu o książki i artykuły, które przeczytała szukając inspiracji do lepszej dydaktyki. Kwintesencja tych poszukiwań znajduje się w szkoleniu, jednak to szkolenie to więcej niż teoria, to także rozwiązania praktyczne. Rozwiązania te można łatwo zaadoptować do własnych potrzeb. Autorka wierzy w pedagogikę dialogu, niestety e-learningowy kurs autonomiczny (=bez obecności nauczyciela), który nie pozwoli na nawiązanie takiego dialogu. Aby to zrekompensować, zastosowała kilka rozwiązań zastępczych:

  • Chwila na refleksję.
  • Materiały interaktywne.
  • Napisz do mnie – jeżeli trafisz na treści, które budzą Twoje wątpliwości (niezrozumiałe, kontrowersyjne, itd.)

Moduły szkolenia

Szkolenie składa się z czterech modułów:

  • Rozszczelniamy ściany uniwersytetu: paradygmat zmiany
  • Edukacja w dialogu w świecie nowych technologii
  • Przykłady projektowania innowacyjnych procesów dydaktycznych
  • Podsumowanie