Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Jak zminimalizować "strzelanie" na teście?

Istnieje kilka metod, dzięki którym możemy zminimalizować efekt „ściągania” przez studentów podczas rozwiązywania testów na platformie. Jednak oprócz samego „ściągania”, istnieje też problem „strzelania”, który wprawdzie nie jest tak naganny jak ściąganie, ale również ma wpływ na to, czy wyniki testu faktycznie odzwierciedlają wiedzę studenta.

„Strzelanie”, czyli zaznaczanie odpowiedzi na „chybił-trafił”, występuje wtedy, kiedy test zawiera pytania zamknięte, a student nie znając poprawnej odpowiedzi zaznacza którąkolwiek opcję, wychodząc z założenia, że lepiej zaznaczyć cokolwiek, niż zostawić pytanie bez odpowiedzi.

Czy wiesz, co możemy z tym zrobić?