Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Jeśli nie lekcja, i nie H5P, to co?

Tym razem przyglądamy się pakietowi narzędzi pozwalających na tworzenie wielu różnych ćwiczeń interaktywnych na platformie Moodle.

H5P – bo o tym pakiecie mowa – umożliwia nam tworzenie kilkudziesięciu rodzajów ćwiczeń, w tym webinarze koncentrujemy się na tych, które możemy wykorzystać do prezentacji relatywnie większych porcji treści dydaktycznych.