Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Czy studenci mogą się wzajemnie oceniać

„Tradycyjnie” to nauczyciel ocenia pracę studenta podczas zajęć, ale możemy też w naszych zajęciach zastosować ocenianie wzajemne (ocenę rówieśniczą / ang. peer assessment).

Jednak wykładowcy rozważający wykorzystanie oceny wzajemnej często obawiają się, że studenci będą oceniać swoich kolegów/koleżanki w sposób niemerytoryczny, biorąc pod uwagę raczej swoje sympatie/antypatie, a nie faktyczną wartość ocenianej pracy. Na platformie Moodle narzędziem, które pomaga nam zastosować ocenę rówieśniczą jest warsztat. Narzędzie to ma kilka mechanizmów, które pozwalają nam zadbać o to, aby oceny wystawiane przez studentów były obiektywne i merytoryczne.

Przede wszystkim, nauczyciel organizujący warsztaty musi ustalić precyzyjne kryteria oceny, które studenci będą stosować, dzęki czemu te oceny nie będą uznaniowe i subiektywne.

Po drugie, ocena za udział w warsztatach składa się z dwóch części – pierwsza część to ocena za pracę, która wynika z ocen, które dany student otrzymał od kolegów/koleżanek i ewentualnie od prowadzącego. Natomiast druga część oceny za warsztaty to ocena za ocenianie, która wynika z tego, jak dany student oceniał swoich kolegów/koleżanki. Przy czym nie chodzi o to, żeby ich oceniać „dobrze”, ale o to, żeby oceniać „właściwie”. Ale co to właściwie znaczy oceniać „właściwie”…? 😉

Po trzecie, jeśli wykładowca również uczestniczy w ocenianiu prac studentów, może on zdecydować, że jego ocena będzie „ważyć” więcej niż oceny wystawiane przez studentów, dzięki czemu może on mieć wpływ na oceny, które studenci otrzymują za swoje prace, jak również na oceny, które otrzymują za ocenianie prac innych. Wykładowca może też uznać, że któraś z ocen wystawionych przez któregoś ze studentów jest „właściwa” i nadać tej ocenie wyższą wagę niż waga ocen wystawionionych przez inne osoby.

I wreszcie, cały proces wzajemnego oceniania może być poprzedzony etapem oceniania „próbnego”, podczas którego studenci otrzymują pracę przykładową i mają za zadanie ją ocenić używając tych krtyteriów, które póżniej będą stosować do oceny prac kolegów/koleżanek.

Jeśli zastanawiasz się nad wykorzystaniem oceniania wzajemnego w swoich kursach, to zainteresuj się narzędziem „warsztat” na platformie Moodle.