Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Praca zdalna nauczyciela akademickiego i studenta

Od autora: Myślę, że najbliższe lata przyniosą redefinicję i ewolucję systemu edukacji akademickiej na świecie, a później i w Polsce. Być może blended learning zyska inną definicję, w której element bezpośredniego kontaktu z nauczycielem zostanie zastąpiony zdalnej edukacji synchronicznej.

Rola nauczyciela akademickiego

Wraz ze zmianą środowiska i medium zmienia się także rola, styl pracy i wymagania stawiane nauczycielom. W szkoleniu prowadzonym na odległość nauczyciel nie jest już wszechwiedzącym mistrzem, znającym odpowiedzi na istniejące i jeszcze nieuświadomione pytania. Często sam staje się uczniem lub uczestnikiem kursu, ucząc się coraz to nowych rzeczy wraz ze swoimi studentami, stając się współuczestnikiem szkolenia. Buduje zakres kursu, rozwija umiejętności swoje i studentów, dobiera odpowiednie środki w trakcie semestru. W procesie tym nauczyciel uczy się nowych kompetencji zarówno dotyczących technologii, obsługi nowych narzędzi i urządzeń, jak i tych metodycznych, związanych z nowym medium i nowymi metodami pracy.

Nauczyciel schodzi więc z podestu i staje się moderatorem, przewodnikiem po przedmiocie.

Rola studenta

Zmienia się również rola i styl pracy studenta. Przestaje być on biernym odbiorcą wiedzy (sprawdzanej potem na testach i egzaminach), a staje się aktywnym współtwórcą kursu, krytycznie oceniającym dostarczoną wiedzę i poszukującym na własną rękę dodatkowych lub uzupełniających informacji.

Aktywnie korzystającym zarówno z dostępnych aplikacji i narzędzi, jak i źródeł wiedzy.