Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Warsztaty w Moodle

Czym są warsztaty w Moodle? Jest to narzędzie podobne do zadania, z tą zasadniczą różnicą, że w warsztatach to nie nauczyciel ocenia nadesłane prace, ale studenci je sobie wzajemnie oceniają.

Oczywiście efektywne i korzystne dydaktycznie wykorzystanie tego narzędzia stawia przed nami kilka wyzwań, na przykład jak sprawić, żeby oceny wystawiane sobie wzajemnie przez studentów były trafne i rzetelne. Warsztaty posiadają kilka mechanizmów, które pomogą nam dobrze zorganizować proces oceny rówieśniczej (z ang. peer assessment), to jednak powoduje, że narzędzie to jest jednym z najbardziej rozbudowanych konfiguracyjnie narzędzi platformy Moodle. Podczas tego webinaru postaraliśmy się „rozgryźć” narzędzie warsztaty, zobaczyliśmy też cały przebieg procesu warsztatów, począwszy od konfiguracji, przez przesyłanie prac, wzajemną ocenę, podsumowanie i ewentualne modyfikacje ocen, aż po zakończenie warsztatów – zarówno z perspektywy prowadzącego, jak i studentów.