Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Interkulturowość i komunikacja ze studentami w środowiskach międzynarodowych

Od autorki: Szkolenie ma na celu przygotowanie do prowadzenia zajęć w grupach wielokulturowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu szerokiej perspektywy współczesnych teorii kultury oraz praktycznych aspektów pracy w międzynarodowych środowiskach studenckich. Szczególny nacisk jest położony na budowanie wrażliwości kulturowej oraz umiejętności planowania procesu dydaktycznego, uwzględniającego konteksty kulturowe i komunikację w języku angielskim.

Cele szkolenia

Cel główny: Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do pracy ze studentami w kontekstach wielokulturowych oraz rozbudzanie wrażliwości kulturowej w pracy ze studentami międzynarodowymi.

Cele szczegółowe:

 • przygotowanie do prowadzenia zajęć w grupach wielokulturowych;
 • opanowanie szerokiej gamy konceptów i teorii kultury;
  przygotowanie do pracy w międzynarodowych środowiskach studenckich;
 • rozbudzanie wrażliwości kulturowej;
 • planowanie procesu dydaktycznego, uwzględniającego konteksty kulturowe i komunikację w języku angielskim.

Znajdziesz tutaj odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy kultura, w której jesteśmy wychowani, ma wpływ na to kim jesteśmy? W jaki sposób można odkrywać siebie poprzez kontakt z reprezentantami innych kultur?
 • W jakim stopniu narodowość definiuje Twoją tożsamość kulturową?
 • W jaki sposób możemy odkrywać to co ukryte, niewidoczne, w spotkaniach interkulturowych?
 • Czy możemy się w pełni komunikować pomimo różnic kulturowych? Co jest niezbędne w skutecznej komunikacji interkulturowej?
 • Kiedy i w jaki sposób można najlepiej rozwijać kompetencję interkulturową?
 • Który element/wymiar kompetencji interkulturowej jest najistotniejszy?
 • Jakie są najważniejsze cechy dobrego badacza kultury?
 • Co jest niezbędne do wartościowej obserwacji innych kultur?