Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Wszystko albo nic, czyli student myli się tylko raz..

To sytuacja, kiedy będziemy potrzebowali skonstruować pytanie z wieloma poprawnymi odpowiedziami, tak żeby student musiał zaznaczyć wszystkie poprawne opcje.

A na poważnie… Moodle pozwala nam tworzyć pytania wyboru z jedną lub z wieloma poprawnymi opcjami. Tworząc pytanie z wieloma poprawnymi odpowiedziami ustalamy punktację w taki sposób, że każda z tych odpowiedzi daje studentowi część punktacji przewidzianej za dane pytanie. Przykładowo, jeśli w pytaniu są trzy poprawne opcje, to każda z nich da studentowi 33,33…% punktów przewidzianych za to pytanie. Czyli zaznaczając jedną lub dwie z tych trzech poprawnych opcji (przy założeniu, że nie zaznaczy równocześnie żadnej opcji błędnej), student otrzyma 33% lub 67% za takie pytanie.

Jednak mogą się zdarzyć takie sytuacje, kiedy będziemy potrzebowali tak skonstruować pytanie z wieloma poprawnymi odpowiedziami, żeby student musiał zaznaczyć wszystkie poprawne opcje. Jeśli zaznaczy wszystkie poprawne i żadnej błędnej opcji, powinien otrzymać 100% za to pytanie, ale zaznaczenie jednej lub dwóch z tych trzech poprawnych nie powinno mu dawać nic, nawet ułamka punkta. Standardowo na platformie Moodle nie ma możliwości skonfigurowania pytania wyboru w taki sposób, więc doinstalowaliśmy dodatkowy rodzaj pytania, który to umożliwia.

A na koniec tej pigułki jeszcze gorąca prośba / apel 🙂

Może nas kusić (wiem, bo mnie kusi), żeby często używać tego rodzaju pytania zamiast standardowego rodzaju pytania wielokrotnego wyboru. Nie róbmy tego. Używajmy pytania typu „wszystko albo nic” tylko w przypadkach gdy:

 

  • w danym pytaniu faktycznie muszą być spełnione wszystkie warunki (zaznaczone wszystkie poprawne opcje), a wskazanie tylko niektórych dobrych opcji jest równoznaczne z udzieleniem ewidentnie błędnej odpowiedzi,
  • nasz kurs przygotowuje do jakiegoś zewnętrznego egzaminu, który ma właśnie takie zasady – wszystko albo nic, więc w naszym kursie musimy studentów „oswoić” z takim punktowaniem.

Nie używajmy tego pytania jedynie po to, żeby podnieść poziom trudności naszego testu. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy powinniśmy użyć pytania „wszystko albo nic” czy pytania standardowego pytania wielokrotnego wyboru, to znaczy, że powinniśmy użyć standardowego pytania wielokrotnego wyboru 🙂