Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Jak pomóc studentom pilnować, co już mają wykonane w kursie

Z dzisiejszej pigułki koncepcyjnej dowiecie się, jak można w kursie włączyć mechanizm pozwalający studentom (i wykładowcy) monitorować postępy i zaznaczać elementy kursu, które student już ma wykonane. Z filmu dowiecie się również, jak można warunki ukończenia zdefiniować w sposób hurtowy, dla wielu aktywności/zasobów na raz.