Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Dlaczego student, którego nie było na zajęciach, ma 100% za frekwencję na Moodle'u?

studenci uczęszczają na zajęcia… ale niektórzy nie zawsze i nie na wszystkie… 😉

Często wykorzystujemy kursy na platformie Moodle do wspierania swoich zajęć stacjonarnych, a jedną z metod tego „wspierania” jest rejestrowanie na platformie obecności studentów na zajęciach, również tych tradycyjnych. Używamy w tym celu dostępnego na platformie narzędzia Frekwencja, w którym możemy zdefiniować terminy spotkań stacjonarnych, a następnie poprosić studentów o to, żeby podczas zajęć zaznaczali, że są obecni. Następnie Moodle na podstawie tego zapisu frekwencji może wstawić do dziennika w kursie ustaloną liczbę punktów za frekwencję. Przy czym oczywiście, jeśli student był na wszystkich zajęciach, to powinien za frekwencję otrzymać 100% tych przewidzianych punktów, a jeśli przykładowo, z 15 spotkań w semestrze jedno opuścił, to powinien otrzymać 93% punktów (ponieważ 14/15=0.9333…)

Ale… może się tak zdarzyć, że stworzymy sobie w naszym kursie frekwencję, utworzymy terminy spotkań, studenci będą rejestrowali obecność, a na koniec semestru okaże się, że niektórzy studenci w dzienniku kursu otrzymali 100% punktów za obecność, nawet jeśli nie we wszystkich zajęciach brali udział. Jak to możliwe???!!!

Może się tak stać z dwóch powodów:

1/ student dołączył do kursu po pierwszych/drugich/itd. zajęciach

Do zapisywania studentów do kursu często wykorzystujemy metodę zapisów samodzielnych. Jest to wygodne, bo wtedy na studentach spoczywa obowiązek i odpowiedzialność za dopisanie się do naszego kursu. Ale może się tak zdarzyć, że – przykładowo – nasze pierwsze zajęcia odbyły się w środę 5 października, a student dołączył do kursu na platformie dopiero w czwartek 6 października. Co się wtedy dzieje? Moodle traktuje to w taki sposób, że skoro student do 6 października nie był uczestnikiem kursu, to spotkanie w dniu 5 października nie było dla niego obowiązkowe. Logiczne, prawda? 🙂

W raporcie z frekwencji pojawia się wtedy przy tym studencie i przy terminie zajęć 5.10 adnotacja: Zapisywanie użytkowników rozpoczyna się 6.10.2022:

Co ważne, skoro Moodle uznaje, że te zajęcia dla tego studenta nie były obowiązkowe, to wynik takiego studenta na koniec semestru będzie liczony tak, jakby w semestrze musiał on uczestniczyć w 14, a nie w 15 zajęciach. Czyli otrzyma 100% za frekwencję, bo był na wszystkich 14(!) zajęciach.

Co zrobić w takim przypadku?

Jeśli już się to zdarzyło, to wystarczy skorzystać z opcji edycji frekwencji w tym terminie:

i zmienić temu studentowi status na „nieobecny”.

A co zrobić, żeby takich sytuacji uniknąć na przyszłość?

Cóż, wymagać od studentów, żeby zapisywali się do kursu przed pierwszymi zajęciami stacjonarnymi 🙂

2/ Student nie ma żadnego statusu przy niektórych zajęciach

Druga możliwa przyczyna takiej anomalii (że student, który nie był na wszystkich zajęciach ma 100% za frekwencję w dzienniku) może być taka, że student, który był nieobecny na zajęciach, zamiast statusu „Nieobecny” ma we frekwencji po prostu brak jakiegokolwiek statusu. Raport za frekwencję będzie wyglądał wtedy tak:

Zauważmy, że trzeci student w tej tabeli (nazwisko zamaskowane, sami rozumiecie, RODO :-)) zamiast statusu „N” (nieobecny) ma znak zapytania, czyli brak statusu. W takim przypadku Moodle (podobnie jak w przypadku wcześniejszym) wychodzi z założenia, że skoro student na tych zajęciach nie był wprawdzie obecny, ale nieobecny również nie był, to znaczy, że z jakiegoś powodu te zajęcia nie były dla niego obowiązkowe. Więc znowu – wynik takiego studenta na koniec semestru będzie liczony tak, jakby w semestrze musiał on uczestniczyć w 14, a nie w 15 zajęciach. Czyli otrzyma 100% za frekwencję, bo był na wszystkich 14(!) zajęciach. Znowu nie możemy nic zarzucić tej logice, prawda? 🙂

Kolejną kwestią jest to, że przecież skoro studenci uczestniczący w zajęciach zaznaczają podczas zajęć, że są obecni, to studenci nieobecni nie zaznaczą, że są nieobecni, ponieważ… są nieobecni. Logika wprost nieludzka, ale nie da się z nią polemizować! 🙂 Na szczęście możemy temu zaradzić…

 

Co zrobić w takim przypadku?

Jeśli już się to zdarzyło, to wystarczy skorzystać z opcji edycji frekwencji w tym terminie (tak samo, jak w poprzednim przypadku, więc już nawet nie będę wklejał tego samego zrzutu ekranu)

 

A co zrobić, żeby takich sytuacji uniknąć na przyszłość?

Wystarczy na ekranie z zestawami statusów zaznaczyć, że status „Nieobecny” ma być automatycznie ustawiany, gdy student nie zaznaczy żadnego statusu:

I już! Kiedy ustalimy spotkanie na przykład na dzień 19 października na godziny 9:45-11:15, to jeśli w czasie trwania tych zajęć student nie zaznaczy, że jest obecny lub spóźniony, to zostanie mu automatycznie ustawiony status „Nieobecny”.

Jeśli więc stworzyliśmy sobie frekwencje w swoich kursach i studenci sami zaznaczają w nich obecność, sprawdźmy, czy przypadkiem nie powinniśmy w tych frekwencjach włączyć tej opcji automatycznego ustawiania statusu „nieobecny”. Po co mamy później pod koniec semestru ręcznie wszystkim zmieniać z „brak statusu” na „nieobecny”? 🙂