Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Ilu potrzebujemy studentów, aby utworzyć grupę i czy wystarczy jeden

Często zachęcamy Państwa do niestandardowego wykorzystania narzędzi platformy Moodle, do nieszablonowego patrzenia na rzeczy, które wydają się mieć oczywiste cechy i zastosowania. Przykładowo, narzędzie forum nie zawsze musi został użyte w celu dyskutowania, narzędzie głosowanie nie zawsze musi służyć do głosowania, itp. Dzisiaj pochylimy się chwilę nad grupami – po to, aby zauważyć, że grupy w Moodle nie zawsze muszą być grupami i dowiedzieć się, co ciekawego może z tego faktu wynikać 🙂

Kiedy zajrzymy do słownika (np. tutaj), dowiemy się, że grupa to:

  1. pewna liczba jednostek skupiona w całość
  2. lub zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią
  3. lub zespół ludzi, np. spełniających określone zadanie.

Dalsze definicje już nie dotyczą ludzi, więc je pomijam.

No właśnie, to właściwie ile osób (a w naszym przypadku – ilu studentów) musi być w grupie, aby można było mówić o grupie? Dziesięć osób? Pięć? Dwie osoby? A czy jedna osoba to nadal grupa? Nie podejmuję się tutaj odpowiadać na to pytanie z punktu widzenia językoznawczego ani socjologicznego ;-), ale w Moodlu możemy utworzyć grupę składającą się z jednego studenta i takie jednoosobowe grupy mogą się okazać bardzo przydatne. Dzięki temu możemy na przykład utworzyć forum dyskusyjne i jeśli włączymy w tym forum tryb „osobne grupy”, to wtedy każdy student będzie miał niejako własne forum, do którego pozostali nie mają wglądu. Oczywiście nie chodzi o to, żeby każdy student w tym forum dyskutował sam ze sobą (choć to też może być ciekawe i w pewnych sytuacjach uzasadnione), ale w takim forum możemy my – jako prowadzący – dyskutować z każdym studentem indywidualnie, na przykład omawiając jego/jej pracę zaliczeniową, postępy w pisaniu pracy dyplomowej itp.

Poniżej znajdą Państwo trzy filmy, z których dowiecie się:

  1. Jak działają grupy w kursach w Moodle?
  2. I jak je utworzyć w swoim kursie?

Natomiast z trzeciego filmu osoby bardziej moodlowo zaawansowane dowiedzą się, co trzeba zrobić i o czym pamiętać, żeby w jednym kursie mieć kilka różnych alternatywnych podziałów na grupy.