Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Quiz i Zadanie to dwa różne narzędzia i mają różne zastosowania. Ale czy na pewno zawsze?

Różnica między narzędziami  Quiz i Zadanie wydaje się być oczywista i bardzo intuicyjna:

  • quizu używamy wtedy, gdy chcemy studentom zadać pytania zamknięte, takie, w których poprawność odpowiedzi studenta może być zweryfikowana automatycznie,
  • natomiast zadanie wykorzystujemy wtedy, kiedy zależy nam na dłuższej wypowiedzi studenta, której poprawność nie może być zweryfikowana automatycznie (zadania musimy sprawdzać sami).

 

Dodatkowo, każde z tych narzędzi ma swoje specyficzne cechy, jak na przykład możliwość stworzenia quizu, w którym pytania są każdemu studentowi losowane z jakiejś większej puli, dzięki czemu każdy student otrzymuje inny zestaw pytań.

A co powinniśmy zrobić, jeśli chcemy stworzyć dla studentów zadanie, które będzie miało właśnie tę konkretną cechę quizu, czyli losowość zadań przydzielanych studentom? Przykładowo – chcemy, żeby każdy student musiał przeanalizować (w formie krótkiej pracy pisemnej) jakiś „case”, ale żeby każdy student dostał inny case do przeanalizowania. Jak powinniśmy skonfigurować takie zadanie? No właśnie, zamiast próbować to robić w narzędziu zadanie, lepiej jest użyć w tym celu narzędzie quiz. W quizie znajdziemy rzadko używany typ pytania „Esej”, które pozwala nam osiągnąć pożądany efekt – student ma za zadanie wpisać swoją wypowiedź w formie dłuższego tekstu (i/lub załącznika), ale dzięki temu, że używamy narzędzia quiz, możemy te pytania przydzielać studentom losowo.

🙂

A skoro wspomniałem pytania esejowe, to – odchodząc od tematu losowania pytań – chciałbym Państwu podsunąć jeszcze jeden, moim zdaniem bardzo ciekawy pomysł na wykorzystanie tego niedocenianego rodzaju pytań w quizie. Jedną z bolączek w testach zawierających pytania pojedynczego wyboru lub pytania prawda/fałsz jest to, że studenci nie znając odpowiedzi na pytanie mogą „strzelać” i zawsze jakies punkty „ugrają”. Jest kilka metod na zapobieganie takiemu „strzelaniu”, a jedną z nich jest wykorzystanie pytania esejowego „A dlaczego?” po pytaniu zamkniętym. Oczywiście „A dlaczego?” to jedynie hasło, idea działania tego pytania 😉 W skrócie – po każdym pytaniu zamkniętym możemy dodać pytanie esejowe, w którym poprosimy studenta o uzasadnienie dokonanego wyboru. Wtedy nasz test nie składa się jedynie z pytań „Co jest prawdą? A? B? czy C?”, ale również pytamy studenta „Dlaczego tak uważasz?”, co pozwala z jednej strony zweryfikować, czy przypadkiem student nie „strzela”, ale odpowiednie sformułowanie tego pytania pozwala nam też wymusić na studencie pogłębioną analizę problemu, który stoi za (banalnym od strony technicznie) pytaniem pojedynczego wyboru.