Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Praca nad motywacją nauczyciela akademickiego i studenta

Od autorki: Chcę cię zaprosić do refleksji dotyczącej Twojej motywacji do udziału w zakresie tego szkolenia.

Cele szkolenia

Cel główny: Szkolenie rozwija i pogłębia wiedzę, umiejętności oraz kompetencje w zakresie pracy nad motywacją nauczyciela akademickiego i studenta.

Cele szczegółowe:

 • poszerzenie wiedzy w zakresie rozumienia motywacji, jej modeli, koncepcji i teorii,
 • pogłębienie wiedzy w zakresie mechanizmów motywacji zewnętrznej i wewnętrznej,
 • poszerzenie wiedzy z obszaru neurodydaktyki w kontekście motywacji,
 • analiza mitów w zakresie motywacji,
 • poszerzenie kompetencji rozpoznawania motywatorów swoich i studentów,
 • poszerzenie kompetencji wyznaczania celów zgodnie z potrzebami uczestników,
 • poszerzenie warsztatu pracy z narzędziami motywacyjnymi.

 

Pytania do refleksji początkowej:

 1. Wyobraź sobie, że ten kurs jest już za Tobą. Co by się tutaj miało wydarzyć, abyś uznał, że to był bardzo dobrze spędzony czas? Czego szukasz, potrzebujesz w obszarze motywacji?
 2. W jaki sposób chciałbyś zmienić obszar pracy z motywacją własną i ludzi, z którymi pracujesz? Na czym Ci zależy? Co już wiesz? A czego poszukujesz?
 3. W jaki sposób Twój rozwój w obszarze motywacji może przenieść korzyść ludziom z którymi pracujesz? Jaka z tego może być korzyść dla ciebie i dla studentów?
 4. Po co motywować ludzi?
 5. Jak chcesz zadbać o siebie w trakcie tego kursu? Czego potrzebujesz?

W tym szkoleniu przyglądamy się motywacji z różnych stron. Kurs nie dostarczy jednej, złotej recepty w zakresie pracy z motywacją. Dlaczego? Bo motywacja jest procesem, a to oznacza, że jest dynamiczna, zmienna i zależna od wielu czynników.