Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Dynamika pracy z małymi i dużymi grupami

Od autorki: Chcę cię zaprosić do refleksji dotyczącej Twojej motywacji do udziału w zakresie tego szkolenia.

Cele szkolenia

Cel główny: Szkolenie rozwija i pogłębia umiejętności oraz kompetencje w zakresie zarządzania procesem grupowym.


Cele szczegółowe:

  • pogłębienie wiedzy na temat dynamiki pracy z małymi i dużymi grupami,
  • rozwinięcie umiejętności świadomego obserwowania i modelowania procesu grupowego,
  • rozwinięcie warsztatu pracy z małymi i dużymi grupami,
  • poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowywania i dostosowywania program zajęć do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Co to jest proces grupowy?

  • W procesie grupowym to ludzie stanowią siłę napędową. Narzędzia, techniki są ważne, jednak to uczestnicy nadają im życie. To właściwie fundamentalne założenie w pracy z ludźmi. Pokazuje ono, że wszelakie metody, narzędzia mają służyć osobom zaangażowanym, a nie odwrotnie. Samo narzędzie, ćwiczenie jednak nic nie zmieni, jeśli zmiana nie nastąpi w ludziach. To ona jest trwała. Ona ma moc.
  • Proces grupowy to zmiana, która dzieje się poprzez angażowanie ludzi w proces działania i proces decyzyjny. To rozszerza ich pole wpływu. To ludzie tworzą dynamikę, która zadziewa się w grupie.