Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Techniki kreatywnego myślenia w pracy dydaktycznej

Od autora: Uczymy do i dla przyszłości. To, czego uczymy, ma być przydatne, tym, których uczymy – ma im posłużyć do skutecznego radzenia sobie w przyszłości, do tego by współtworzyli przyszłość lub odnajdowali się w przyszłości.

Cele szkolenia

Głównym celem kursu jest zachęcenie i zainspirowanie do odejścia od kształcenia w formie podającej na rzecz wspólnego rozwiązywania ze studentami aktualnych problemów współczesnego świata.

Zostanie on osiągnięty dzięki zrealizowaniu celów szczegółowym tj.:

  • zapoznanie z podstawowymi technikami twórczego myślenia,
  • zapoznanie z barierami kreatywności i sposobami ich przełamywania,
  • przedstawienie założeń metodyki Design Thinking oraz korzyści z jej wykorzystania w procesie dydaktycznym,
  • uświadomienie potrzeby stosowania w nauczaniu metod twórczych, rozwijających kreatywność i innowacyjne myślenie.

Założenia

Główny założeniem szkolenia jest pokazanie Państwu nowego, bardziej twórczego podejścia do kształcenia, z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia oraz metod rozwiązywania problemów, w tym metody Design Thinking oraz sprowokowanie Państwa do rozpoczęcia „rewolucji dydaktycznej” – najpierw we własnym sposobie myślenia i działania dydaktycznego, a potem do kompleksowej zmiany dydaktyki uczelni wyższej.