Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Jak dać studentowi drugą szansę

Nie raz zdarza się, że wyznaczamy studentom jakiś termin na rozwiązanie testu, a niektórzy z nich do tego testu nie przystąpią w tym terminie. Oczywiście, jeśli to wynika z ich niedopatrzenia, to możemy wyjść z założenia, że po prostu będą ten test mieli nie zaliczony. Ale czasami może się zdarzyć, że student miał jakieś obiektywne powody i będziemy chcieli jednak dać mu (lub jej) drugą szansę

Inna sytuacja – wszyscy studenci przystąpili do testu, ale okazało się, że ktoś tego testu nie zaliczył i też chcemy takiej osobie dać drugą szansę.

Co wtedy?

Raczej nie będzie w takich przypadkach dobrym rozwiązaniem zmiana terminów (i/lub zwiększenie liczby podejść) takiego testu, ponieważ wtedy z takiego dodatkowego podejścia mogliby skorzystać również inni studenci, nie tylko ta osoba, której chcielibyśmy tę drugą szansę dać.

Nie polecam również tworzenia kopii tego pierwszego quizu. Wprawdzie taką kopię można wtedy udostępnić tylko wybranej osobie, ale w efekcie w dzienniku pojawią nam się dwie osobne pozycje na ten sam test i będzie to zaburzało wyliczenia oceny końcowej za kurs.

W takich przypadkach najlepiej jest skorzystać z tzw wyjątków. W teście można dla wybranej osoby, dla kilku osób lub dla grupy stworzyć wyjątki, które dadzą takim osobom możliwość przystąpienia do testu w innym terminie niż wszyscy, albo możliwość przystąpienia do testu więcej razy. Można też tych wyjątków użyć, żeby wybranym osobom dać więcej (lub mniej) czasu na rozwiązywanie testu.

Natomiast pozostaje jeszcze jedno ważne pytanie: co w przypadku, jeśli nasz test ma jedno podejście, a w ramach wyjątku chcemy wybranym studentom pozwolić na więcej podejść? W jaki sposób możemy ustalić metodę wyliczania oceny końcowej dla tych wybranych studentów?

Sposób ustalania wyjątków w teście, jak również odpowiedź na powyższe pytanie, poznają Państwo oglądając ten krótki film:

I na koniec jeszcze jedna drobna wskazówka – podobna metoda ustalania wyjątków dla wybranych studentów lub grup jest dostępna nie tylko w quizach, ale również w zadaniach i lekcjach.