Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Chcesz stworzyć dłuższe materiały dla studentów? To może lekcja?

Narzędzie lekcja pozwala prezentować studentom materiał dydaktyczny w  podziale na niewielkie porcje, ekrany, pomiędzy którymi możemy umieszczać pytania sprawdzające.

Następnie, zależnie od tego, czy student udzieli poprawnej, czy błędnej odpowiedzi, może mu zostać przedstawiona dalsza część lekcji, albo zostanie przekierowany z powrotem i będzie mógł ponownie zapoznać się z materiałem i przystąpić do odpowiedzi na pytanie ponownie. Lekcja umożliwia też tworzenie „rozgałęzień” treści, dzięki czemu możliwe jest stworzenie materiału, który będzie prezentowany studentom zależnie od dokonywanych przez nich wyborów, co pozwala na przykład stworzyć gry decyzyjne.

Poza powyższymi funkcjami, lekcja ma też inne, mniej znane możliwości, na przykład pozwala przedstawiać pytania w sposób losowy lub stworzyć z puli pytań coś w rodzaju „fiszek” – pytania są przedstawiane studentom w losowej kolejności, przy czym pytania, na które student nie udzieli poprawnej odpowiedzi, wracają do „puli” i będą ponownie przedstawiane, aż do momentu, kiedy student na takie pytanie odpowie poprawnie.

Podczas webinaru zastanawialiśmy się również, w jaki sposób możemy uatrakcyjnić formę samych ekranów z treścią w lekcji.