Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Zarządzanie czasem pracy nauczyciela akademickiego

Od autora: Lepsze wykorzystanie cennego czasu zapewni nam jedynie świadome i konsekwentne gospodarowanie czasem.

Nie chodzi o to, co robisz, lecz po co to robisz

Jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz zainwestować czas i środki. To wymaga starannego planowania i skutecznych metod, aby wytyczone cele osiągnąć w zadowalający sposób i w optymalnym czasie. W tym celu warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

  • Jakie cele chcesz osiągnąć w życiu zawodowym i prywatnym?
  • Czy nie kolidują ze sobą?
    Czy można wyróżnić cel nadrzędny oraz cele cząstkowe wiodące do niego?
  • Czy jesteś świadomy swoich mocnych stron i zdajesz sobie sprawę z pewnych niedoskonałości, nad którymi powinieneś pracować, aby osiągnąć cel?
  • Czy wiesz, jakiej pomocy potrzebujesz i od kogo możesz ją uzyskać, aby zrealizować cel?

Klucz do zwiększenia efektywności


Najprostszym kluczem do zwiększenia efektywności jest pracować mądrzej, a nie ciężej i szybciej. Pomoże Ci w tym określenie, co jest ważne w Twoim życiu i pracy poprzez wyznaczanie wizji, określenie celów i podejmowanie zaplanowanych działań, prowadzących do realizacji tych celów.