Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Zdjęcie przedstawia zaproszenie na I spotkanie w ramach cyklu spotkań QUO VADIS AI
CJK

„Quo Vadis AI” cykl webinariów i debat

Grudzień 2023 to miesiąc pierwszych wydarzeń z serii „Quo Vadis AI”, czyli cyklu webinariów i debat na naszym Uniwersytecie poświęconych szeroko ujętemu tematowi sztucznej inteligencji w dydaktyce i nauce szkoły wyższej. Głównym celem naszych spotkań będzie przybliżenie tematyki sztucznej inteligencji (SI, ang. AI), jako niezwykle pomocnego i wręcz nieograniczonego zestawu narzędzi przydatnych zarówno w pracy dydaktycznej, jak i badawczej. Na pewno nie unikniemy również dyskusji o etycznym aspekcie wykorzystywania narzędzi AI.

Ponieważ narzędziem, które zdobyło wyjątkowo dużą popularność jest Chat GPT, dlatego pierwsze spotkania zostały poświęcone właśnie temu obszarowi. W dniu 13 grudnia warsztat pt.: „Zastosowanie Chat GPT w pracy naukowej i edukacji” poprowadził pan dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK z Katedry Procesu Zarzadzania naszego Uniwersytetu.

Podczas szkolenia mieliśmy okazję poznać podstawowe mechanizmy działania Chat GPT, możliwości wykorzystania narzędzia w pracy naukowej m.in. do tworzenia struktur tekstów, streszczeń, abstraktów, konkluzji, czy poszukiwania pytań do dyskusji. Pokazano również jak w ciekawy sposób Chat GPT może wspierać warsztat dydaktyka, poprzez tworzenie studiów przypadku, czy ciekawych ćwiczeń opartych np. o symulacje. Pan Profesor podzielił się również doświadczeniem wykorzystania Chatu GPT przez studentów, jako narzędzia do efektywnego wsparcia w pisaniu prac seminaryjnych: koncepcja pracy, praca nad celami i pytaniami badawczymi, poszukiwanie literatury.

Całe nagranie z webinaru jest dostępne dla pracowników Uniwersytetu na platformie Moodle „Quo Vadis AI”

(dla pracowników administracyjnych po wpisaniu klucza dostępu: QuovadisAI)

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Możliwość komentowania „Quo Vadis AI” cykl webinariów i debat została wyłączona