Zespół ds.

Monitorowania i Analiz Jakości Kształcenia UEK

O zespole

Zespół ds. Monitorowania i Analiz Jakości Kształcenia zajmuje się:

  • prowadzeniem badań i analiz w obszarze jakości kształcenia w tym: opracowywaniem projektów ankiet i procedur w zakresie badania opinii studentów;
  • wspieraniem jednostek dydaktycznych w samoocenie działalności dydaktycznej;
  • opracowywaniem wyników prowadzonych badań i analiz oraz tworzeniem okresowych raportów;
  • monitorowaniem realizacji zadań oraz podejmowaniem inicjatyw w zakresie doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
  • prowadzeniem spraw związanych z działaniem Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia;
  • gromadzeniem i udostępnianiem władzom Uniwersytetu oraz uprawnionym organom i pracownikom dokumentacji związanej z monitorowaniem jakości kształcenia w Uniwersytecie;
  • współpracą w procesach akredytacji kierunków studiów z właściwym prorektorem oraz jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w tych procesach.

Kontakt

ZESPÓŁ DS. MONITOROWANIA I ANALIZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA