Zespół ds.

Monitorowania i Analiz Jakości Kształcenia UEK

Ankietyzacja

Badania ankietowe prowadzone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie mają na celu wprowadzenie korzystnych zmian w procesie kształcenia. Służą poznaniu opinii na temat jakości zajęć dydaktycznych prowadzonych w Uczelni, pozwalają poznać mocne i słabe strony procesu kształcenia, jakości infrastruktury naukowo-dydaktycznej, a także jakości procesów obowiązujących w Uczelni. Wszystko po to aby dostarczyć studentom, pracownikom oraz osobom współpracującym z Uniwersytetem jak najwyższą jakość świadczonych usług.

Aktywny udział w procesie ankietyzacji jest niezwykle istotny ponieważ zebrane dane pozwalają Władzom Uczelni na podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości kształcenia w Uczelni.

Statystyki ankietyzacji semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024

Statystyki ankietyzacji semestru letniego roku akademickiego 2022/2023

Statystyki ankietyzacji semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023

 

Rodzaje badań

  • Ankieta dla kandydatów na studia – wzór ankiety (planowane)               
  • Ankieta dla studentów I roku- wzór ankiety
  • Ankieta dot. zajęć dydaktycznych – wzór ankiety
  • Ankieta dot. programu studiów i warunków studiowania (dla studentów) – wzór ankiety (planowane)
  • Ankieta dot. programu studiów i infrastruktury (dla prowadzących) – wzór ankiety (planowane)
  • Ankieta dot. przedmiotów prowadzonych po raz pierwszy – wzór ankiety (planowane)
  • Ankieta dla absolwentów – wzór ankiety (planowane)