Biuro ds.

Kształcenia

O biurze

Do zadań Biura ds. Kształcenia należy:

  • współpraca z dyrektorami instytutów w zakresie opracowania programów studiów
  • weryfikacja dokumentacji dotyczących kształcenia – w zakresie poprawności formalnej
  • obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Kształcenia
  • współtworzenie standardów, wzorców i procedur wewnętrznych w zakresie spraw dotyczących kształcenia
  • współpraca z Działem finansowo-księgowym – Kwesturą w zakresie analiz kosztów kształcenia w ramach poszczególnych kierunków oraz formułowanie rekomendacji w zakresie optymalizacji kosztów kształcenia
  • współpraca w zakresie opracowania założeń i projektu strategii w zakresie rozwoju kształcenia

Kontakt

BIURO DS. KSZTAŁCENIA UEK