Zespół ds.

Monitorowania i Analiz Jakości Kształcenia UEK

Raporty

  • Wyniki badania ankietowego kandydatów na studia 2023/2024 (planowane)
  • Wyniki badania ankietowego oceny zajęć dydaktycznych 22/23Z (planowane)
  • Wyniki badania ankietowego oceny zajęć dydaktycznych 22/23L (planowane)