Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Nasz drogowskaz

Dyrektor Centrum Jakości Kształcenia

zASTĘPCA dYREKTORA

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

DR HAB. RENATA SEWERYN, PROF. UEK

BIURO DS. KSZTAŁCENIA

MGR MARZENA CIEĆWIERZ

Biuro ds. Akredytacji Krajowych i Międzynarodowych

Dyrektor

MGR MARCIN DUSZYŃSKI

Zespoł ds. Monitoringu i Analiz Jakości Kształcenia

MGR EWA KRAUZOWICZ–WYCHOWAŃSKA     

MGR KATARZYNA KACZOROWSKA

Zespół ds. Rozwoju Dydaktyki i Badań w Dydaktyce

KIEROWNIK

MGR ANETA POWROŹNIK

MGR MONIKA JAKÓBIEC

MGR WIOLETTA KAWULAK-FRANCZYK

MGR ANNA STANISŁAWSKA-MISCHKE

MGR ARTUR SZCZYGIEŁ-RYSS

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej Centrum

helpdeska e-Uczelnii

Administrator

MGR ARTUR SZCZYGIEŁ-RYSS

Koordynator Hub 2.0 Uniwersytecki hub dydaktyczny

Studio Nagrań

Realizator nagrań

MGR WIOLETTA KAWULAK-FRANCZYK

Pawilon A, pokój  -106A

Certyfikacja kursów e-learningowych

MGR ANNA STANISŁAWSKA-MISCHKE