Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Nasz drogowskaz

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik

DR HAB. RENATA SEWERYN, PROF. UEK

Budynek główny, pokój 327

Zespoł ds. Monitoringu i Analiz Jakości Kształcenia

KoordynatOR

MGR KATARZYNA SZCZEKLIK-WIERZBICKA

Budynek główny, pokój 327

Zespół ds. Rozwoju Dydaktyki i Badań w Dydaktyce

kIEROWNIK

MGR ANETA POWROŹNIK

Pawilon A, pokój  -106

Studio Nagrań

Realizator nagrań

MGR WIOLETTA KAWULAK-FRANCZYK

MGR KAMILA KWIATKOWSKA

Pawilon A, pokój  -106A

helpdeska e-Uczelnii

Administrator

MGR ARTUR SZCZYGIEŁ-RYSS

Pawilon A, pokój  -106

back to top