Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Nasz drogowskaz

Dyrektor

Centrum Jakości Kształcenia

MGR DOROTA SMOLIŃSKA

Zastępca Dyrektor

Centrum Jakości Kształcenia

MGR MARCIN DUSZYŃSKI

Pełnomocnik Rektora

ds. Jakości Kształcenia

DR HAB. RENATA SEWERYN,
PROF. UEK

Pełnomocnik Rektora

ds. systemu antyplagiatowego

DR MARZENA PISZCZEK

Sekretariat

Centrum Jakości Kształcenia

MGR ALICJA PODOLSKA

BIURO DS.
KSZTAŁCENIA
BIURO DS.
AKREDYTACJI KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH
MGR MARCIN DUSZYŃSKI
ZESPÓŁ DS.
MONITOROWANIA I ANALIZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

MGR EWA KRAUZOWICZ–WYCHOWAŃSKA 

ZESPÓŁ DS.
ROZWOJU DYDAKTYKI I BADAŃ W DYDAKTYCE

MGR ANETA POWROŹNIK

MGR MONIKA JAKÓBIEC

MGR WIOLETTA KAWULAK-FRANCZYK

MGR ANNA STANISŁAWSKA-MISCHKE

MGR ARTUR SZCZYGIEŁ-RYSS

BIURO DS.
KSZTAŁCENIA

Biuro ds. Akredytacji Krajowych i Międzynarodowych

MGR MARCIN DUSZYŃSKI

Zespoł ds. Monitoringu i Analiz Jakości Kształcenia

MGR EWA KRAUZOWICZ–WYCHOWAŃSKA 

Zespół ds. Rozwoju Dydaktyki i Badań w Dydaktyce

MGR ANETA POWROŹNIK

MGR MONIKA JAKÓBIEC

MGR WIOLETTA KAWULAK-FRANCZYK

MGR ANNA STANISŁAWSKA-MISCHKE

MGR ARTUR SZCZYGIEŁ-RYSS

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej Centrum

helpdeska e-Uczelnii

Administrator

MGR ARTUR SZCZYGIEŁ-RYSS

Koordynator Hub 2.0 Uniwersytecki hub dydaktyczny

Studio Nagrań

Realizator nagrań

MGR WIOLETTA KAWULAK-FRANCZYK

Pawilon A, pokój  -106A

Certyfikacja kursów e-learningowych

MGR ANNA STANISŁAWSKA-MISCHKE