Zespół ds.

Rozwoju Dydaktyki i Badań w Dydaktyce

Inspiracje

O zespole

Naszą misją jest budowanie akademickiej kultury uczenia i nauczania, opartej o relacje międzyludzkie oraz wykorzystanie wszelkich dostępnych środków i technologii, sprzyjających dobrej edukacji.
Działania, jakie podejmujemy na co dzień, mają na celu:
  • pomoc władzom Uniwersytetu oraz dyrektorom Instytutów  w koordynacji inicjatyw i projektów, mających na celu doskonalenie dydaktyki akademickiej, wspieranie innowacji oraz tworzenie standardów i dobrych praktyk dydaktycznych, także tych dotyczących organizacji dydaktyki, infrastruktury oraz informatycznej przestrzeni edukacyjnej
  • współpracę z Radą Doskonałości Dydaktycznej i Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia  
  • animowanie i projektowanie różnych form wsparcia w rozwoju nauczycielek i nauczycieli akademickich, także służących wymianie doświadczenia
  • promowanie nowoczesnej i innowacyjnej dydaktyki akademickiej, także alternatywnych i ustawicznych form kształcenia, takich jak: tutoring i e-learning akademicki
  • prowadzenie projektów, mających na celu rozwiązywanie problemów i wyrównywanie poziomu kompetencji dydaktycznych dla osób nauczających, które takiej pomocy potrzebują
  • tworzenie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych
  • współpracę z organizacjami studenckimi oraz środowiskiem akademickim w Polsce w zakresie standardów i dobrych praktyk uniwersyteckich.

.

Kontakt

ZESPÓŁ DS. Rozwoju Dydaktyki i Badań w Dydaktyce