Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

CJK

Quo Vadis AI?

Serdecznie zapraszamy na cykl webinariów i debat poświęconych zagadnieniom sztucznej inteligencji w szkolnictwie wyższym zatytułowanych „Quo Vadis AI?”.


Zaproszenie wystosowane przez Pana Rektora:

Szanowni Państwo,  

Sztuczna inteligencja (SI, ang. AI), chociaż może być niezwykle pomocna w wielu obszarach naszego życia prywatnego i zawodowego, budzi również wiele kontrowersji oraz niepokojów. W Internecie można znaleźć wiele narzędzi, które wykorzystują sztuczną inteligencję. Są wśród nich narzędzia do tworzenia, edycji, redakcji i korekty tekstów, narzędzia do tłumaczenia, generowania obrazów, asystenci głosowi czy wyszukiwarki. Narzędziem, które zdobyło jednak wyjątkowo dużą popularność jest Chat GPT.  

Podążając za Państwa oczekiwaniami organizujemy serię spotkań w tematyce SI. 

Zapraszamy Państwa na pierwsze warsztaty z zakresu zastosowania Chatu GPT. To narzędzie wywołuje najwięcej emocji wśród naszych pracowników. Warsztaty poprowadzi Pan dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK, który z sukcesem przedstawia swoim studentom to narzędzie jako bardzo efektywne wykorzystanie osiągnieć współczesnej techniki.  

Termin spotkania to 13.12.2023r., (środa), godz. 9.00, czas trwania ok. 1,5 – 2 godziny. 

Spotkanie odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Poniżej link do spotkania.  

Warsztaty „Zastosowanie ChatGPT w edukacji i pracy naukowej” 

Mamy jednak plan głębszego zapoznania Państwa z tematyką SI. Będzie temu służyć zaplanowana na dzień 19.01.2024r. debata z udziałem niekwestionowanych autorytetów w dziedzinie SI, wśród których warto wymienić dr hab.inż. Joannę Jaworek-Korjakowską, prof. AGH, Z-cę Kierownika Katedry Automatyki i Robotyki AGH oraz Dyrektorki Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji AGH czy Pana Prof. dr hab. Michała Ostrowickiego, pseudonim Sidey Myoo, afiliacja Academia Electronica, zatrudniony w Pracowni Estetyki Instytutu Filozofii UJ oraz Zakładzie Teorii Sztuki Mediów ASP w Krakowie. Swój udział potwierdziła też dr hab. R. Lenart – Gansiniec, prof. UJ, pracownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.  

Dobór ekspertów nie jest przypadkowy. Pani Prof. J. Jaworek-Korjakowska prowadzi aktywne i szerokie badania nad wykorzystaniem SI w życiu gospodarczym i prywatnym człowieka, zaś Pan Prof. M. Ostrowicki jest twórcą pojęcia wirtualne realis (elektroniczne realis), które stało się podłożem dla ontoelektroniki, czyli ontologii nakierowanej na analizę rzeczywistości elektronicznej, potraktowanej jako sfera bytu. Zaś Pani Prof. R. Lenart-Gansiniec wraz z zespołem przeprowadziła badanie na uczelniach wyższych na temat wpływu ChatGPT i AI na pracę uczelni.  

Kolejne nasze spotkania planowane na marzec i maj 2024r. będą poświęcone pogłębianiu wiedzy z zakresu zastosowania narzędzi, które Państwo uznacie za intersujące, potrzebne dla Waszej pracy naukowej i dla naszego procesu dydaktycznego.  

Mamy pełną świadomość różnorodności narzędzi jakie wykorzystują dzisiaj SI, a które mogą być przydatne w naszej pracy. Będziemy zachęcać Państwa do komunikacji z nami, do aktywnego informowania nas o waszych oczekiwaniach oraz przede wszystkim liczymy na aktywność Państwa.  

Mając przekonanie o właściwie obranym kierunku działań pozostaję  

z poważaniem   

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK 

Rektor UEK  

Dodaj tu swój tekst nagłówka