Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Anna Stanisławska-Mischke

Specjalistka ds. metodyki e-learningu
Czym się zajmuje i w czym może pomóc?
  • metodyką projektowania e-kursów
  • metodyką przygotowania i redakcją materiałów dydaktycznych
  • dydaktyką e-zajęć
  • organizuje szkolenia i e-kursów dla wykładowców
  • prowadzi szkolenia z zaawansowanej obsługi e-Platformy
  • animuje społecznością wykładowców w Café Moodle
  • ocena jakości i efektywności e-zajęć
  • badania i rozwój metod oraz technik dydaktycznych
  • odpowiada za kontakty i współpracę z jednostkami zewnętrznymi, w tym: Stowarzyszeniem e-Learningu Akademickiego