Ułatwienia dostępu

Aneta Powroźnik

Kierownik Zespołu

Czym się zajmuje i w czym może pomóc?

  • zarządza projektami realizowanymi w zespole
  • odpowiada za kontakty i współpracę z jednostkami dydaktycznymi i międzywydziałowymi UEK
  • odpowiada za kontakty i współpracę z partnerami zewnętrznymi
  • organizuje szkolenia kursy dla wykładowców UEK z obsługi e-Platformy
  • organizuje i monitoruje system wsparcia dla kadry dydaktycznej UEK
  • planuje i wdraża projekty promujące e-learning akademicki
  • koordynuje projekt HUB 2.0