Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Dlaczego coraz mniej pamiętamy?

Redakcja: Anna Sajdak-Burska, Iwona Maciejowska

Szybki, nieobliczalny i nawykowy sposób korzystania z informacji o świecie (istniejącym i nieistniejącym) sprawia, że zupełnie inaczej je zapamiętujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy. Wiedza o tych procesach ma znaczenie nie tylko w odniesieniu do nas samych, ale także studentów, z którymi pracujemy. Dlatego polecamy jeden z wielu artykułów na ten temat – profesor Magdaleny Szpunar pt. Internet i jego wpływ na procesy pamięciowe . Artkuł można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Autorki (kliknij tutaj).