Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

UEK 4D!

Rozpoczynamy projekt badawczo-rozwojowy pn. UEK 4D!

 

Możemy już oficjalnie powiadomić, że Centrum Jakości Kształcenia wygrało konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki na grant z programu Doskonałość dydaktyczna uczelni. Projektowi nadaliśmy tytuł UEK 4D. 4 wymiary doskonałości dydaktycznej na UEK. Umowę na jego realizację w dniu 30 sierpnia 2022 podpisał Pan Prorektor, Prof. UEK, Piotr Buła.

Celem projektu jest integracja podejmowanych na UEK działań i inicjatyw, których intencją jest wzrost efektywności procesów zapewniania jakości kształcenia i doskonalenia dydaktyki akademickiej. Nasz uniwersytet jest więc Jedynym beneficjentem projektu!

Rezultatami projektu mają być:

    1. kompleksowy model zarządzania jakością kształcenia, opracowany w oparciu o badania edukacyjne w Polsce i Europie
    2. ogólnouniwersyteckie standardy i efektywna organizacja prowadzenia edukacji spersonalizowanej (tutoringu akademickiego) we wszystkich instytutach
    3. adaptacja istniejącego modelu e-learningu akademickiego do zmian technologicznych, Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 września 2018 w sprawie studiów (§ 12. 1. i § 13), a także doświadczeń wynikających z pandemii Covid-19
    4. pilotażowe wdrożenie nowego mechanizmu zarządzania kompetencjami nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Projekt zakłada zaangażowanie kilkuosobowych zespołów badawczych oraz zespołów planistycznych, składających się z pracowników UEK.

Wartość projektu wynosi 866 718,22 PLN. Dużą część kosztów stanowią wizyty studyjne i prowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych w polskich i europejskich uczelniach, a także ogólnopolskie badania ankietowe.

Wierzymy bowiem, że rozwiązania projektowane dla naszego uniwersytetu powinny mieć naukowe podstawy!