Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Patrol egzaminacyjny

Dla wykładowców, przed sesją jak zwykle uruchamiamy formularz Patrolu egzaminacyjnego.
 

Za jego pomocą, każdy, kto chce wykorzystać moodlowy test lub zadanie może przesłać do Zespołu ds. e-Learningu prośbę o zweryfikowanie ustawień aktywności pod kątem technicznym, formalnym i merytorycznym.

W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych przesyłamy informację zwrotną i propozycję ewentualnych poprawek.

Formularz znajduje się tutaj