Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Mistrzowie Dydaktyki

Testowanie Tutoringu

Projekt zakładał udział nauczycieli akademickich w 5-10 dniowych zagranicznych szkoleniach szkoleniach na temat nowoczesnych metod dydaktycznych podczas wizyt studyjnych na wybranych   uczelniach europejskich.

Europejskie uczelnie biorące udział w projekcie:

  • University of Groningen (Holandia)
  • Aarhus University (Dania)
  • University College London (Wielka Brytania)
  • Ghent University (Belgia). 

    W ramach realizacji projektu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez uczelnię jest:
  • udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi
  • przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 lub 2 semestrów akademickich.
back to top