Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Projekt

Mistrzowie Dydaktyki

Mistrzowie Dydaktyki to projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym, współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu.

W ramach projektu grupa nauczycieli akademickich bierze udział w wizytach studyjnych w wybranych, renomowanych uczelniach europejskich. Następnie każdy z przeszkolonych nauczycieli prowadzi zajęcia z wykorzystaniem tutoringu z wybranymi studentami.

Program podzielony jest na II etapy: testowanie i wdrożenie tutoringu.

back to top