Ułatwienia dostępu

Tutoring akademicki

Czym jest tutoring akademicki?

Tutoring jest metodą pracy jeden na jeden, a więc opartej na relacji. Tutoring zaliczany jest do metod edukacji spersonalizowanej, która na człowieka patrzy „maksymalistycznie”, uwzględniając wszystkie aspekty jego rozwoju: intelektualny, duchowy, emocjonalny, fizyczny i stara się o pełny rozwój jego potencjału.

System tutoriali został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge i praktykowany jest na wiodących uczelniach na świecie…

trzy poziomy tutoringu

Poziom indywidualny

Poziom indywidualny Refleksyjna analiza rozwoju osobistego...

Poziom relacyjny

Poziom relacyjny Poziom drugi, relacyjny, oparty...

Poziom wspólnotowy

Poziom wspólnotowy Efektem jest kształcenie postaw...

Na czym polega indywidualizacja kształcenia?

Indywidualizacja kształcenia w szkolnictwie wyższym polega na uwzględnianiu w  procesie kształcenia różnic indywidualnych  między studentami i  stosowaniu  takich działań, które (przy uwzględnieniu owych różnic) sprzyjają optymalnemu rozwojowi uczących się

Na czy polega personalizacja kształcenia?

Edukacja spersonalizowana to taka, która stawia osobę w centrum i zabezpiecza jej godność i wolność oraz gwarantuje warunki jej naturalnego rozwoju. Naturalnego, czyli zgodnego z predyspozycjami, wartościami i preferencjami, a także z wrodzonymi właściwościami fizycznymi, intelektualnymi i moralnymi…

Sympozjum dydaktyczne UEK

Sympozjum Dydaktyczne to wspólna inicjatywa Władz Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego, Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Zespołu ds. e-Learningu. Pierwsza jego edycja odbyła się wiosną 2017 roku w malej miejscowości Radocza k/Krakowa, tuż przed rozpoczynającym się jesienią projektem UEK Hub. Uniwersytecki hub dydaktyczny. Projekt, o którym mowa, był bowiem w całości dedykowany rozwojowi zawodowemu nauczycieli akademickich…

back to top