Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się

Eric Parsloe
Monika Wray

Celem coachingu i mentoringu jest wspieranie ludzi w procesie uczenia się po to, by zwiększali swoje możliwości, doskonalili umiejętności i mogli samodzielnie się rozwijać. Autorzy, szczegółowo analizując procesy coachingu i mentoringu w trzech podstawowych kontekstach – branżowym, korporacyjnym i społecznym – skupiają się na najważniejszych aspektach przebiegu tych procesów, takich jak: odpowiedni dobór trenerów i mentorów, określenie preferowanych stylów uczenia się, uwarunkowania i etapy procesów coachingu i mentoringu oraz konieczne cechy i kompetencje trenerów i mentorów.

back to top