Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków

Czekierda Piotr, Fingas Bartosz, Szala Marcin
 
Tutoring jako metoda edukacji spersonalizowanej, traktująca rozwój podopiecznego holistycznie, staje się coraz bardziej popularna. W opinii jej prekursorów oraz praktyków jest ona szansą na powrót do źródeł edukacji i odnowienie relacji mistrz-uczeń. Metoda ta, oparta na personalizmie, klasycznej koncepcji cnót i osiągnięciach psychologii pozytywnej oraz wyposażona w nowoczesne narzędzia edukacyjne, pozwala odkrywać pełnię potencjału podopiecznego, by mógł on wykorzystywać swoje talenty i mocne strony dla dobra własnego i innych. Niewątpliwym walorem tej książki jest jej kompleksowość: autorzy kładą nacisk zarówno na wnikliwy opis teoretycznych podstaw metody, jak i na konkretne przykłady jej zastosowania.
 
Treść książki obejmuje:
  • definicję tutoringu, teorię, źródła i założenia tej metody,
  • opis procesu stawania się tutorem,
  • kwestie wdrożeniowe, w tym pozyskiwanie środków na wprowadzenie tutoringu,
  • omówienie funkcjonowania tutoringu uwzględniające różnorodność jego zastosowań i celów w po szczególnych obszarach edukacji – w szkole, na uczelni i w edukacji nieformalnej, np. w organizacjach pozarządowych,
  • studia przypadków – opisy funkcjonowania tutoringu w różnych instytucjach,
  • wywiady z praktykami tutoringu.
 
Publikacja stanowi kompleksowe źródło wiedzy o tej metodzie oraz znakomitą inspirację do jej stosowania i wdrażania. Adresatami książki są osoby interesujące się edukacją w szkole i na uczelni oraz edukacją nieformalną i rozwojem osobistym.

 

back to top