Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

VIII sympozjum WISE

W dniach 12-14 kwietnia w Chochołowym Dworze pod Krakowem od było się VIII sympozjum WISE, gromadząc blisko 90 uczestniczek i uczestników naszej społeczności. Jak co roku wydarzenie okazało się doskonałą okazją do integracji społeczności WISE, do dyskusji,  wymiany poglądów, zawarcia nowych znajomości i pogłębieniu tych starszych. Tematem tegorocznego sympozjum była różnorodność. 

Organizatorzy, uczestnicy VIII Sympozjum WISE

Rozmawialiśmy o różnorodności w różnych jej aspektach i wymiarach, poznając perspektywę językową, lokalną, samorządową i tą związaną ze środowiskiem pracy. Zwrócona została uwaga na m.in. osoby różnego pochodzenia etnicznego, wywodzące się z różnych kręgów kulturowych, osoby LGBT oraz osoby nie neurotypowe.

Wykład na otwarcie Sympozjum wygłosił Maciej Makselon, ekspert w temacie różnorodności w języku polskim. Z naszym gościem rozmawialiśmy o tym jak ważny jest język i jak język determinuje nasze myślenie o różnorodności.

Program sympozjum wzbogaciły trzy niezwykle interesujące panele dyskusyjne z gościnnym udziałem ekspertów: „Różnorodność etniczna w Polce – czy jesteśmy na to gotowi?”, „Diversity and equal opportunity on the labour market” oraz „Kraków miastem różnorodnym”. Późniejszą porą odbył się dodatkowy, mniej oficjalny, panel absolwencki, podczas którego pojawiła się okazja do zadawania najróżniejszych pytań absolwentom.

W piątkowy wieczór mieliśmy przyjemność gościć Pawła Szczęśniaka, ekspert w temacie win, krakowskiego przedsiębiorcę i założyciela legendarnych krakowskich lokali, m. in. Nowej Prowincji na Gołębiej. Bardzo ciekawy i inspirujący wykład wprowadził nas w świat winiarzy i winnic, wyposażając w elementarną wiedzę o winach.

Olbrzymią wartością była okazja do wzięcia udziału przez uczestników w szkoleniach organizowanych przez firmy: PMI, Bryksy, HSBC, CISCO,  Shell, Swarmcheck. Tematy szkoleń chociaż mocno zróżnicowane, wiązały się z motywem przewodnim sympozjum. Były to odpowiednio: radzenie sobie ze zmianą, LinkedIn, uprzedzenia w miejscu pracy, przyszłość technologii, poszukiwanie wspólnego języka, argumentacja z wykorzystaniem AI. Odbyła się również kolejna edycja „stolików kariery”, kiedy to studenci i absolwenci WISE dyskutowali z przedstawicielami firm na temat bieżących wyzwań na rynku pracy.

Aktualni studenci WISE Honours zmierzyli siłę swoich argumentów w debacie oksfordzkiej o tezie „Ta Izba twierdzi, że zespoły zróżnicowane kulturowo i etnicznie są bardziej efektywne”. Drużynie popierającej tezę udało się przekonać więcej osób, chociaż argumenty drugiej strony również były bardzo trafne. Debata okazała się bardzo dynamiczna, również dzięki dogłębnym pytaniom publiczności.

W trakcie sympozjum zostały wręczone dwie nagrody. Pierwsza, „Mecenas Edukacji” im. dr. Leszka Ruchwy, była podziękowaniem za wspieranie rozwoju społeczności WISE i została wręczona Panu Leszkowi Zielińskiemu, CEO Jobel.pro. Druga nagroda to Stypendium im. Prof. Stanisława Miklaszewskiego, przyznawana najbardziej zaangażowanemu absolwentowi WISE. W tym roku powędrowała do Macieja Majcherczyka. Gratulacje.

Olbrzymią inspirację i mnóstwo refleksji zawdzięczamy gościni specjalnej Marzenie Żarskiej-Sikorze, przedsiębiorczyni społecznej, nagrodzonej za swoją pracę na rzecz osób wykluczonych w Wielkiej Brytanii. Historia Pani Marzeny pomogła odpowiedzieć sobie na pytanie, jak być bardziej wspierającym i empatycznym człowiekiem.

Całość programu dopełniła sobotnia kolacja w grillowej chacie, przy której uczestnicy mieli okazję do poprowadzenia dłuższych dyskusji, pogłębiania zawartych relacji oraz do bezpośredniej rozmowy z gościnią specjalną.

Zarówno z relacji studentów, absolwentów, tutorów organizatorów i gości, tegoroczne sympozjum WISE po raz kolejny stworzyło unikalną przestrzeń do szczerej rozmowy na wiele ważnych tematów. Wszystkim zaangażowanym bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok!