Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

UEK Hub. 2.0. Uniwersytecki hub dydaktyczny

Idea projektu

Pomysł, aby przygotować dobrze działający model szkoleń i innych form wsparcia dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pojawił się już w 2015 roku. Chodziło o to, aby uczelnia stworzyła odpowiednie warunki, a także wiele rozmaitych okazji do ciągłego doskonalenia umiejętności dydaktycznych nauczycieli, uzupełniania luk kompetencyjnych oraz rozwiązywania bieżących problemów.

 

Dlaczego Warto

Korzyści dla uczestnika

Korzyści dla uczestnika Każdy, kto weźmie...

Rezultaty i doświadczenia projektu UEK HUB

Uniwersytecki hub dydaktyczny okiem organizatorek.

Uniwersytecki HUB dydaktyczny

Fotorelacja od październik 2017 do czerwiec 2019

Opowiadają o HUB

Odtwórz wideo

Rekrutacja

Zasady i terminy

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w dniach 7 lutego–7 marca 2022. Rekrutacja zakończona!

Uczestnikiem projektu może być każdy pracownik dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny zatrudniony w UEK, niezależnie od stażu pracy ani stanowiska. Przystąpienie do Projektu UEK Hub 2.0 jest dobrowolne. 

Maksymalna liczba uczestników projektu wynosi 75, a o kwalifikacji do projektu decyduje kolejność (termin) przesłania elektronicznego Formularza zgłoszeniowego do projektu POWER 3.5: UEK Hub 2.0 oraz złożenie w Biurze Projektu kompletu podpisanych dokumentów…

Kontakt

Koordynator merytoryczny

MGR Aneta Powroźnik

Konsultacje dla kandydatów

On-line (Teams): PN-PT 8:00–15:00

Biuro Projektu UEK Hub

Dostarczanie dokumentów

Biuro Zintegrowanego Programu Rozwoju UEK

UEK HUB 1.0 w liczbach

0
trenerek i trenerów
0
uczestników
0
liczba godzin szkoleniowych
0
certyfikatów

Projekt UEK HUB. Uniwersytecki hub dydaktyczny (druga edycja) jest organizowany w ramach Zadania 4. Zintegrowanego Programu Rozwoju UEK, realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.