Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Idea projektu

Pomysł, aby przygotować dobrze działający model szkoleń i innych form wsparcia dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pojawił się już w 2015 roku. Chodziło o to, aby uczelnia stworzyła odpowiednie warunki, a także wiele rozmaitych okazji do ciągłego doskonalenia umiejętności dydaktycznych nauczycieli, uzupełniania luk kompetencyjnych oraz rozwiązywania bieżących problemów.

Być może, gdyby nie środki z Unii Europejskiej, nie dałoby się tego pomysłu wcielić w życie, nawet częściowo. W latach 2017–2019 został zrealizowany jako UEK Hub. Uniwersytecki hub dydaktyczny.

Celem projektu było wsparcie nauczycieli akademickich UEK w dokonaniu zmian w praktyce zawodowej, zmierzających do stosowania bardziej efektywnych strategii, metod i technik dydaktycznych. Planowanym efektem – wzrost kompetencji 90 uczestników (ostatecznie  – 104 osób) w zakresie wykorzystania w procesie kształcenia innowacyjnych metod dydaktycznych, umiejętności cyfrowych oraz prowadzenia zajęć dla studentów w języku angielskim i w grupach międzynarodowych.

Obecnie, tj. w latach 2022–2023 zapraszamy wszystkich zainteresowanych, niezależnie od stażu pracy oraz stopnia bądź tytułu naukowego do udziału w drugiej edycji projektu pn. UEK Hub. 2.0. Projekt odbędzie się w semestrze letnim 2021/2022 oraz roku akademickim 2022/2023, począwszy od 29 kwietnia 2022.

Pod wpływem opinii uczestników poprzedniej zmodyfikowaliśmy sposób jego realizacji. Niemniej aktywne uczestnictwo w warsztatach, kursach online, a także indywidualnej pracy z mentorem oraz w ramach własnej praktyki z pewnością pozwoli osiągnąć zamierzone efekty.