Szkoła

Podstaw Dydaktyki Akademickiej UEK

Szkoła Podstaw Dydaktyki Akademickiej

to jeden z kluczowych projektów Centrum Jakości Kształcenia UEK.

Celem Programu jest wsparcie najmłodszych stażem wykładowców akademickich zatrudnionych na naszym Uniwersytecie w nabyciu oraz rozwoju kompetencji zawodowych w obszarze innowacyjnej, angażującej i kształtujacej kompetencje przyszłości dydaktyki akademickiej.
Warunkiem sine qua non nowoczesnej i efektywnej dydaktyki, szytej na miarę naszych czasów i oczekiwań młodego pokolenia, jest 
jej dywersyfikacja poprzez stosowanie różnorodnych metod angażujących studentów w poznawanie świata.
Dlatego też program SPDA został zbudowany w oparciu o część rozwiązań zastosowanych w flagowym programie rozwojowym UEK pt.: UEK Hub. Uniwersytecki hub dydaktyczny, a jego wartością jest dzielenie się dobrymi praktykami dydaktycznymi przez zatrudnionych w Programie ekspertów – nauczycieli akademickich. Trenerzy zostali wybrani z grona najlepiej ocenianych na naszym Uniwersytecie nauczycieli akademickich, którzy od lat wspierają rozwój naszej kadry dydaktycznej.

Mówią o SPDA

Kontakt

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY

SEKRETARIAT

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.