Biuro ds.

Kształcenia

Nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne

Nagroda Rektora za osiągnięcia dydaktyczne jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest to forma uznania dla nauczycieli, którzy wyróżniają się doskonałą jakością swojej pracy dydaktycznej oraz zaangażowaniem w rozwój studentów.

Nagroda ta jest przyznawana na podstawie oceny osiągnięć dydaktycznych nauczyciela, uwzględniającej takie aspekty jak innowacyjność metodyki nauczania, dostosowanie do potrzeb studentów, twórcze podejście do prowadzenia zajęć oraz zdolność do inspiracji i motywacji studentów.

Mentorzy Plebiscyt na najlepszego prowadzącego

Projekt Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zatytułowany „Mentorzy – Plebiscyt na najlepszego prowadzącego”, ma na celu uhonorowanie nauczycieli, którzy wyróżniają się jakością swojej pracy i zaangażowaniem w rozwój studentów.

W ramach tego projektu, studenci mają możliwość nominowania swoich ulubionych prowadzących do plebiscytu. Mogą podzielić się swoimi doświadczeniami, opisać, jak nauczyciel wpływał na ich rozwój akademicki oraz jakie umiejętności i wartości przekazał im w trakcie zajęć.

Plebiscyt jest okazją do docenienia i nagrodzenia tych nauczycieli, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale również inspirują, motywują i wspierają studentów w ich rozwoju. Jest to również szansa dla studentów, aby podziękować swoim mentorom za ich zaangażowanie i oddanie w prowadzeniu zajęć.

Projekt „Mentorzy – Plebiscyt na najlepszego prowadzącego” ma na celu podkreślenie roli nauczycieli w procesie kształcenia studentów oraz budowanie więzi między studentami a wykładowcami. Jest to inicjatywa, która promuje wysoką jakość nauczania i stwarza możliwość wymiany pozytywnych doświadczeń między studentami a prowadzącymi.

Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zachęca studentów do aktywnego udziału w projekcie i nominowania swoich ulubionych prowadzących. Dzięki temu, mogą oni przyczynić się do tworzenia pozytywnej atmosfery na uczelni oraz podkreślić znaczenie dobrych relacji między studentami a nauczycielami.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/mentorzy