Biuro ds.

Kształcenia

Kierunki studiów

  1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oferuje szeroki wybór kierunków studiów prowadzonych w dyscyplinach: ekonomia i finanse, geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, związanych z ekonomią, zarządzaniem i finansami.
  2.  
  3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie jest nowoczesnym i znaczącym ośrodkiem dydaktycznym. Kształcimy przyszłe kadry na potrzeby gospodarki. Podejmujemy współpracę ze szkołami, instytucjami, otoczeniem społeczno-gospodarczym. Inicjujemy działania, które pozwalają udoskonalać kształcenie na prowadzonych kierunkach, a także rozwijać zainteresowania naszych studentów. Oferujemy kształcenie na ponad 50 kierunkach studiów, w tym trzech o profilu praktycznym.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną. 

Aktualne programy studiów znajdują się na stronie:

https://studiuj.uek.krakow.pl/

https://planystudiow.uek.krakow.pl/

Akty prawne