Ułatwienia dostępu

Jakość kształcenia na UEK

Rerum cognoscere causas et valorem...
Poznawać przyczyny i wartości rzeczy...

Oparty na wieloletniej tradycji kształcenia akademickiego i wymaganiach dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) i realizowana jest Polityka Jakości Kształcenia.

Jakość na uek

Jakość na uek

Zespół ds. Monitorowania i Analiz Jakości Kształcenia

Ankietyzacja – ocena zajęć dydaktycznych

Ocena jakości zajęć dydaktycznych organizowana jest dwa razy w roku akademickim przez Zespół Monitoringu i Analiz Jakości Kształcenia, przy dobrej współpracy i dużemu zaangażowaniu Parlamentu Studenckiemu, który odpowiada nie tylko za promocję ankietowania, ale także uczy studentów, jak brać udział w ocenie.

Badania ankietowe

Kontakt

Zespół ds. Monitorowania i Analiz Jakości Kształcenia

.

.

Budynek główny, pokój 327