Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Rerum cognoscere causas et valorem...
Poznawać przyczyny i wartości rzeczy...

Dać uniwersalne wykształcenie, łączyć wiedzę zawodową z wiedzą ogólną o charakterze metodologicznym i teoretycznym
przyświeca realizowanej misji uczelni.

W swojej blisko stuletniej historii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie może poszczycić się wieloma absolwentami, którzy przez lata byli i są liderami życia gospodarczego, społecznego i publicznego. Obecnie stanowią często merytoryczne, zewnętrzne wsparcie procesów dydaktycznych w ramach kierunków studiów, łącząc świat nauki i biznesu.
W oparciu o wieloletnią tradycję kształcenia akademickiego UEK, jak też wymagania dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce, w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) oraz realizowana jest Polityka Jakości Kształcenia.

Poza zapewnianiem i doskonaleniem jakości kształcenia, w Centrum Jakości Kształcenia podejmowane są inicjatywy rozwijające i doskonalące kompetencje dydaktyczne nauczycieli akademickich.