Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Zasady organizacji i prowadzenia programu szkoleniowego SPDA

ZARZĄDZENIE
Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
nr R.0211.1.2022
z dnia 5 stycznia 2022 roku

w sprawie
Zasad organizacji i prowadzenia programu szkoleniowego Szkoła Podstaw Dydaktyki Akademickiej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie