Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Gratulujemy! Nasi Hubowicze już na wakacjach

48-osobowa grupa nauczycieli ukończyła pierwszą część szkoleń w ramach UEK Hub 2.0. Uniwersytecki hub dydaktyczny

Z ogromną satysfakcją informujemy, że 48-osobowa grupa naszych nauczycieli akademickich 1 lipca z powodzeniem  ukończyła szkolenia w ramach UEK Hub 2.0. Uniwersytecki hub dydaktyczny (moduł wprowadzający w programie rozwojowym dla kadry UEK).

Co tydzień (!), od końca kwietnia, odbywały się 5-godzinne spotkania poświęcone innowacyjnemu projektowaniu zajęć, komunikacji z młodymi pokoleniami, motywacji nauczyciela i studentów, pracy z dużymi i małymi grupami. W sumie każdy z uczestników projektu uczestniczył w 40 godzinach zajęć warsztatowych.

Szkolenia prowadziły profesjonalne trenerki, mające doświadczenie współpracy (lub pracy) w środowisku akademickim. Dla organizatorów projektu było to najważniejsze kryterium wyboru szkoleniowców – zrozumienie sytuacji nauczyciela akademickiego, jego roli oraz zasobów.

Kolejny etap projektu planowany jest na początek października.

Rąbka planów drugiej części HUB 2.0 uchylimy we wrześniu.
Dziś cieszymy się z Hubowiczami latem 🙂

back to top