Ułatwienia dostępu

Centrum Jakości Kształcenia

Zarządzenie Rektora UEK w sprawie Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w UEK

Z dniem 20 października 2022 r. weszło w życie nowe Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.65.2022 w sprawie Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zarządzenie zmienia częściowo procedurę hospitacji zajęć przykładowych, jak również skład Komisji Hospitacyjnej.